Câteva cuvinte despre autorii manualului Elemente de limbă latină și de cultură romanică. Clasa a VII-a, Editura Art Klett

Câteva cuvinte despre autorii manualului Elemente de limbă latină și de cultură romanică. Clasa a VII-a, Editura Art Klett

Theodor Georgescu este conferențiar universitar doctor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra de Filologie Clasică/Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă, autor de subiecte, profesor pregătitor și însoțitor al lotului internațional de limbă latină la concursurile Certamen Ciceronianum Arpinas și Certamen Ovidianum Sulmonense (2002 – prezent); selecționer al elevilor pentru concursurile internaționale Certamen Horatianum și Certamen Viterbiense. În 2007, devine doctor în domeniul Filologie cu o teză despre „Vocabularul culinar în greacă veche şi latină”, pentru care primește calificativul summa cum laude. În 2016 a primit, împreună cu Constantin Georgescu și Simona Georgescu, Premiul pentru filologie clasică „Petru Creţia”, acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române, pentru volumul Dicționar Grec-Român.

Simona Georgescu  este lector universitar doctor la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice și Italiană. În 2011 obține titlul de doctor în filologie cu teza „Denumiri ale «copilului» în latină și în limbile romanice”. A primit în 2016, împreună cu Theodor Georgescu și Constantin Georgescu, Premiul pentru filologie clasică „Petru Creţia”, acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române, pentru volumul Dicționar Grec-Român. Este membru al echipei de redactare a Dicționarului Etimologic Romanic (Dictionnaire Étymologique Roman, DÉRom), proiect franco-german.

Alexandru Dudău are un doctorat în domeniul Istorie antică (interdisciplinar): arheologie, literatură, epigrafie și iconografie romană și predă limba latină, limba română și literatură universală la Colegiul Național „Gheorghe Şincai” din Cluj-Napoca. În 2008 a primit o Diplomă onorifică din partea Guvernului României pentru excelență în educație și, între 2006 și 2018, numeroase diplome de excelență pentru performanțele sale în pregătirea elevilor premianți la olimpiadele și concursurile internaționale. Cea mai recentă performanță este pregătirea elevilor care au participat la Olimpiada internațională de limba și literatura latină Certamen Horatianum (Venosa, Italia, aprilie 2019), unul dintre elevi obținând Premiul I.

You may also like...