Autorii manualului de Limba si literatura română

Limba și literatura română
Autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi și Anca Davidoiu-Roman

 

Reputat didactician, FLORENTINA SÂMIHĂIAN este titular al cursului de didactică a limbii şi literaturii române de la Facultatea de Litere, Universitatea din București, și coordonator al programului de masterat Didactici ale disciplinelor filologice. Are o însemnată activitate de cercetător la Institutul de Științe ale Educației, fiind consultant și coordonator al mai multor proiecte educaționale. A participat la mai multe proiecte europene și internaționale, experiența sa de coautor de manuale de limba și literatura română pentru toate clasele de gimnaziu și de liceu fiind larg cunoscută și apreciată.

 


SOFIA DOBRA este formator pentru profesori de gimnaziu și liceu, membru în grupuri de lucru care au elaborat programe de limba și literatura română și un profesor preocupat constant de modernizarea predării disciplinei limba și literatura română. Numeroasele manuale și auxiliare elaborate o recomandă drept un nume de referință în domeniu, dovadă fiind și Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler, oferit în 2016 de Președintele României, pentru contribuţia sa la formarea intelectuală a tinerelor generaţii.

 

 


MONICA HALASZI se distinge prin activitatea sa de profesor în învățământul gimnazial și liceal, de metodist și formator, precum și prin preocuparea pentru valorificarea competenţei digitale în curriculumul din învăţământul preuniversitar. A participat la elaborarea mai multor manuale și auxiliare de limba și literatura română, în care dimensiunea inovatoare ocupă un loc de seamă. În 2016, a fost decorată cu Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Cavaler, conferit de Președintele României.


Practician cu participări la numeroase proiecte școlare și extrașcolare, regionale sau internaționale, ANCA DAVIDOIU-ROMAN este doctor în Filologie și coautor a numeroase manuale și auxiliare de limba și literatura română. Activitatea sa în comisii de examinare și evaluare din învățământul preuniversitar și bogata experiență la catedră au stat la baza elaborării mai multor lucrări care, îmbinând creativitatea și pragmatismul, vin în sprijinul elevilor atât în ceea ce privește achiziția de cunoștințe, cât și pregătirea examenelor.