Regulament campanie

Regulament campanie ”Daruri mai bogate la Casa Limbilor Străine și Art Klett”


SECȚIUNEA1. Organizatorul campaniei 

Organizatorul campaniei ”Daruri mai bogate la Casa Limbilor Străine și Art Klett” este S.C. ART KLETT S.R.L, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr.79, sect.1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr: J40/6124/02.05.2017, având cod unic de înregistrare 37479264, atribut fiscal RO și punct de lucru în București, str. Grigore Alexandrescu, nr.79, sect.1. 

SECȚIUNEA 2. Durata campaniei și locul de desfășurare 

2.1. Perioada în care se va desfășura campania ”Daruri mai bogate la Casa Limbilor Străine și Art Klett” este 17.12.2018, ora 00.00 – 7.01.2019, ora 23:59:00. Campania de discount va debuta cu ocazia Sărbătorilor de iarna.

2.2. Campania se adresează tuturor celor care sunt interesați să învețe o limbă străină (engleză, germane, franceză, spaniolă, italiană) și care doresc să achiziționeze cărți străine, pe site-ul web https://www.art-educational.ro/cat/1/internationale, și pe pagina oficială Facebook: https://www.facebook.com/CasaLimbilorStraine/
2.3. Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții

2.4. Oferta comercială constă în discount de 10 lei pentru achiziția online a oricărei cărți, ediție internațională, din portofoliu, în limita stocului disponibil. 

SECȚIUNEA 3. Drepturi și condiții de participare 
3.1. La Campanie pot participa atât persoanele fizice, cât și cele juridice.
3.2. Participanții trebuie să aibă peste 18 ani.
3.3. Participanții, garantează că datele furnizate pentru comandă sunt corecte, complete și conforme cu realitatea.
3.4. Campania se cumulează cu alte oferte sau promoții în derulare.


SECȚIUNEA 4. Informații privind produsele care sunt incluse în campanie și livrarea acestora
4.1. Produsele implicate în Campanie: cărți în limba străină, cărți publicate de ediții internaționale, prezente pe site-ul www.art-educational.ro. Produsele aflate în oferta Campaniei sunt valabile în limita stocului disponibil.

4.2. Transport gratuit pentru comenzile care depășesc valoarea de 100 de lei. 

SECȚIUNEA 5. Răspundere
 
5.1. Prin participarea la această Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promoționale, precum și toate deciziile luate de Organizator și colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promoționale.
5.2. Organizatorul Campaniei promoționale și celelalte persoane fizice și/sau juridice implicate în organizarea acesteia nu este responsabil pentru/de situațiile în care un participant nu poate accesa campania din motive care țin de funcționalitatea site-ului https:\\www.art-educational.ro precum cele care derivă din: conexiune internet, probleme cu rețeaua electrică, erori cauzate de intreruperea neașteptată a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator.
5.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei promoționale.

SECȚIUNEA 6. Încetarea Campaniei promoționale 
6.1. Prezența Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră și/sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua și/sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încat organizarea și desfășurarea Campaniei cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibilă desfășurarea Campaniei.

SECȚIUNEA 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
7.1.Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

7.2. Întrucat începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) SC ART KLETT și a GRUPULUI EDITORIAL ART garantează participanților:

1. că utilizează datele personale în acord cu scopul declarat al procesării,

2. că utilizează datele pentru perioada de păstrare făcută publică către persoanele vizate,

3. că utilizează datele cu respectarea tuturor drepturilor subiecților vizați, care au fost informați în prealabil despre toate aceste aspecte de mai sus, precum și de drepturile pe care le au (respectiv dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere/dreptul de a fi uitat, dreptul de restricționare a procesării, dreptul de a obiecta, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate)

4. că utilizează datele cu respectarea principiilor prevăzute în art.5 din GDPR:

– legalitate, corectitudine, transparență

– limitarea scopului;

– minimizarea datelor;

– acuratețea;

– limitarea perioadei de păstrare;

– integritate și confidențialitate;

– responsabilitate

5. că ofera garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea de date cu caracter personal să fie făcută cu respectarea cerințelor prevăzute în GDPR (Regulamentul UE 2016/679), să asigure securitatea și confidențilitatea datelor și să asigure protecția drepturilor persoanelor vizate, să asigure protecția împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii sau prejudicierii, pierderii sau alterării accidentale, divulgării sau accesului neautorizate și împotriva oricărei alte forme de prelucrare neautorizate sau ilegale.

Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului, vă puteți adresa S.C ART KLETT SRL, la adresa de email: confidentialitate@art-educational.ro, persoana de contact: Anca Gheorghiu.

Detalii complete despre modalitatea de exercitare a drepturilor participantilor la tombola se regagesc la adresa web: https://www.art-educational.ro/protectia-datelor, secțiunea ”Ce drepturi aveți”.

SECȚIUNEA 8. Litigii 
8.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.
8.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
8.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București.
8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei și va face public acest lucru prin intermediul website-ului www.art-educational.ro. 

Încheiat și semnat astăzi, 16.12.2018

S.C. ART KLETT SRL

Director General

Dan Iacob